Najbližšie aktivity

Aktuálne:

- 7.7.2020 v hoteli Holiday Inn Žilina sa uskutočnilo stretnutie zástupcov klubov Rotary Club Žilina International, Rotary Club Žilina, Sorroptimist Žilina a Lions Club Žilina. Cieľom bolo oboznámiť sa navzájom o aktivitách klubov a najbližších cieľoch v tomto náročnom období. Bolo konštatované, že spolupráca klubov a vzájomná podpora budú veľmi dôležité pre prekonanie týchto ťažkých časov. S konkrétnymi výstupmi a návrhmi budeme postupne informovať. Veľké poďakovanie patrí Deniske Škrovinovej, prezidentke RČ Žilina Int. za pozvanie a skvelú prípravu. 

- 2.6.2020 prebehlo výročné zasadnutie nášho klubu, na ktorom boli zvolení zástupcovia klubu na obdobie do 30.6.2022:

- prezident klubu Emil Pečík

- 1. viceprezident Bernard Janík

- 2. viceprezident Vladimír Cehlár

Nový prezident poďakoval odchádzajúcemu vedeniu za skvelý výkon a prácu počas posledných 2 úspešných rokov.

- tešíme sa na Vaše percentá z dane z príjmov za rok 2019 a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu


Pripravujeme:

tradičný benefičný koncert LC Žilina v Dome umenia Fatra v Žiline 10. septembra 2020

- bezplatné meranie vnútroočného tlaku, krvného tlaku a cukru v krvi v OC Mirage Žilina v rámci Svetového týždňa glaukómu - prevencia pred vznikom zeleného zákalu (glaukóm) a cukrovky (diabetes)

Výťažky zo všetkých podujatí poputujú na charitatívne účely.