Základné informácie

LIONS CLUB Žilina vznikol v roku 2001. Je členom medzinárodného združenia Lions Clubs International, jednej z najväčších a najefektívnejších humanitárnych organizácií na svete (46 000 klubov a viac ako 1,4 milióna členov v 200 krajinách sveta). V roku 1917 ju založil Melvin Jones, obchodník z Chicaga s cieľom zlepšovať život iným okolo seba. Jonesovo osobné motto „Nemôžeš sa dostať ďaleko, pokiaľ nezačneš robiť niečo pre niekoho iného“ sa stalo dôležitou súčasťou spoločného snaženia členov Lions klubov po celom svete.

Lioni sú spoločnosťou slušných ľudí, ktorí o sebe vedia, priatelia sa a sú ochotní, v duchu svojho motta: „We Serve“, dobrovoľne a nezištne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.

Najväčším humanitárnym projektom v histórii Lions Clubs International je trvalé zameranie sa na pomoc nevidiacim a zrakovo postihnutým. Projekt nesie názov “Sight First” (Zrak predovšetkým). Všetci Lioni sveta sa stali “rytiermi slepých v ťažení proti temnote". Projekt sa realizuje v 60 krajinách sveta a aktívne sa ho zúčastňuje aj LIONS CLUB Žilina.

V našom klube dlhodobo pracujeme na projektoch, cieľom ktorých je zjednodušiť, zlepšiť a skvalitniť život nevidiacim a zrakovo hendikepovaným, rovnako aj na projektoch zabezpečujúcich osvetu a prevenciu očných chorôb detí i dospelej populácie. Významným partnerom v našom snažení je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), predovšetkým jej krajská pobočka v Žiline.

S cieľom znásobiť humanitárny dopad v pôsobnosti klubu, krajiny, či celého sveta smeruje nový celosvetový globálny rámec služieb aktivity Lionov celkom do piatich oblastí. Okrem projektov na pomoc zrakovo hendikepovaným máme v hľadáčiku aj cukrovku, neustále sa rozširujúce chronické ochorenie, o ktorom môžeme hovoriť už ako o epidémii tretieho tisícročia. Za veľmi dôležitú považujeme aj našu orientáciu na detské onkologické ochorenia. Lioni v rámci celosvetovej pôsobnosti riešia aj nemenej závažnú problematiku hladuživotného prostredia. Nový globálny rámec služieb dopĺňa doterajšie aktivity Lionov a ponúka nové príležitosti ako pomôcť zvládnuť rastúce výzvy, ktorým čelí ľudstvo.

Naše projekty financujeme z prostriedkov, ktoré získavame z rôznych benefičných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Najdôležitejšie z nich sú:

  • Benefičný reprezentačný ples LIONS CLUBu Žilina
  • Májový benefičný koncert LIONS CLUBu Žilina
  • Adventný benefičný koncert v kostole sv. Barbory
  • Benefičný predaj Vianočného punču

Významným zdrojom finančných prostriedkov sú aj príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, resp. finančné prostriedky získané na základe zmluvy o reklame. Rovnako nám pomáha aj to, že sme registrovaným prijímateľom pre použitie podielu zaplatenej dane (tzv. 2% z daní) v zmysle Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v platnom znení.