Adventný benefičný koncert

LIONS CLUB Žilina poriada už tradične v Kostole Sv. Barbory s jeho organistom p. Mariánom Muškom, poslucháčmi žilinského Konzervatória a speváckym zborom adventný benefičný koncert na podporu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline. Kostol je známy úžasnou akustikou a tá vynikla najmä v prvej časti, keď divákov ohromil skvelý organový koncert a tiež v časti druhej, nemenej vznešene, keď v originálnom vianočnom podaní, odzneli známe folklórne, jazzové a gospelové skladby, tiež world music a vianočné koledy. Milou tradíciou sa stalo i to, že väčšina návštevníkov koncertu sa po jeho skončení vybrala na blízke Mariánske námestie na náš Vianočný Lions punč a aj týmto spôsobom podporili naše aktivity. 

Tento rok sa koncert bude konať 18. decembra 2019 a už teraz sa tešíme na vašu účasť.