Preventívne meranie očného tlaku v OC Mirage

Zvýšený očný tlak je jedným zo znakov tzv. "zeleného zákalu" (glaukómu), ktorý sa tiež ľudovo volá "tichý zlodej zraku". Pod glaukóm zahŕňame ochorenia očí, ktoré, spravidla zvýšeným vnútroočným tlakom, poškodzujú zrakový nerv a pri nedostatočnej terapii môžu viesť až k výpadku zorného poľa a k oslepnutiu. Jedinou možnosťou ochrany zraku pred jeho stratou spôsobenou glaukómom je prevencia. 

V spolupráci so špecialistkou na diagnostiku a liečbu zeleného zákalu sme v priebehu roka 2017 zorganizovali dve preventívne akcie zamerané na bezplatné merania vnútroočného tlaku. Prvá sa uskutočnila v marci, počas Svetového týždňa glaukómu a ďalšia v septembri, počas „Žilinských dní zdravia“. Obe podujatia sa uskutočnili na verejne dostupnom mieste – v známom žilinskom obchodnom centre OC Mirage pod záštitou LIONS CLUBu Žilina v spolupráci s OC Mirage, Žilinským večerníkom, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Slovenskou glaukómovou spoločnosťou. Odborné meranie bolo zabezpečené lekárom a v prípade potreby bolo vydané odporúčanie na ďalšie riešenie zdravotného stavu zraku.

Fotodokumentácia - marec 2018

Fotodokumentácia - marec 2017