Jarný benefičný koncert

Tradičný jarný benefičný koncert sa každoročne koná pri príležitosti založenia LIONS CLUBu Žilina. V minulom roku sa táto hudobná oslava spojená s benefíciou konala v apríli pred Veľkou nocou. Tento rok sa náš benefičný koncert v Dome umenia Fatra v Žiline uskutoční 10. septembra 2020. Pôvodný aprílový termín bol zrušený zo známych dôvodov koronakrízy, ale veríme, že septembrový termín už nič neohrozí a všetci sa stretneme na koncerte. Srdečne vás pozývame!

Niečo z minuloročnej histórie: V Dome umenia Fatra v Žiline sa 16. apríla 2019 o 19:00 stretlo takmer 300 milovníkov krásnej hudby, aby si vychutnali koncert Štátneho komorného orchestra Žilina a jeho hostí. Program pripravil a koncert dirigoval významný český dirigent Leoš Svárovský. Pod jeho vedením predviedol Štátny komorný orchester spolu so sopranistkou Viktóriou Ballánovou a mladým talentovaným huslistom Ivanom Virágom bravúrny výkon. Diváci nešetrili potleskom a emóciami, za čo sa im účinkujúci odmenili viacerými prídavkami.