Levie očko (Lions Eye)

Pokračovanie v projekte s názvom Levie očko (Lions Eye). V rámci tohto projektu LIONS CLUB Žilina odfinancoval nákup špeciálneho prístroja na meranie refrakčných chorôb očí detí predškolského veku (prístroj dokáže jednoduchou, deťom prístupnou, formou odhaliť začínajúce ochorenia zraku), vypracovanie marketingového projektu, zhotovenie pomôcok (šiltovky s motívom levíka), plagátov, tlačív, omaľovaniek. Úspešný projekt, ktorého výsledkom je písomná informácia pre rodičov a prípadné odporučenie návštevy odborného lekára, pokračuje už od roku 2014. V spolupráci s Krajskou pobočkou ÚNSS v Žiline sme uskutočnili toto preventívne meranie už u viac ako 5 000 detí v materských školách Žilinského kraja. Štatistika je pomerne alarmujúca. Percento pozitívnych nálezov sa pohybuje medzi 18-19%.