Nákup kompenzačných a optických pomôcok

Nákup kompenzačných a optických pomôcok určených pre ľudí so zrakovým postihnutím. Kúpili sme a darovali Krajskej pobočke ÚNSS v Žiline prenosnú elektronickú čítaciu lupu Explore HD8 s displejom s vysokým rozlíšením, plynulým zväčšením 2-30x, plnofarebným režimom (až 17 farebných možností), funkciou zaostrenia na vzdialené predmety až na 12m, možnosťou prepojenia k televízoru alebo k PC monitoru a ďalšími funkciami, ktoré prispôsobujú čítanie bežného textu ľuďom so zrakovým postihnutím.

Ďalej sme zakúpili a venovali ďalšiu prenosnú elektronickú čítaciu lupu Explore HD5 a tiež prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Text Reado MR-S, ktoré je vhodné tak pre slabozrakých ľudí na snímanie a čítanie zväčšeného textu s farebným prispôsobením, ako aj pre osoby úplne nevidiace, keďže všetky ovládacie prvky sú ozvučené hlasom a po nasnímaní textu je zariadenie schopné tento text reprodukovať hlasom a následne je možné s textom pracovať a upravovať ho.