Finančné dary

           

LIONS CLUB Žilina od svojho vzniku v roku 2001 poskytuje finančné dary na pomoc zdravotne hendikepovaným, na nákup špeciálnych zdravotníckych prístrojov, či na organizáciu športových podujatí pre zrakovo znevýhodnených športovcov. 

V roku 2017 sme poskytli finančný dar 2 000 € Mestskému športovému klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina na organizáciu dvoch medzinárodných turnajov v Showdowne (aplikovaný stolný tenis) pre zrakovo znevýhodnených športovcov. Okrem toho sme zabezpečili a odfinancovali videoprezentáciu týchto športových podujatí. Ďalej sme Mestskému športovému klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina pre potreby týchto podujatí darovali notebook. 

V roku 2017 sme tiež poskytli finančný dar 860 € pani s ťažkým pohybovým a zdravotným postihnutím. Zároveň sme poskytli finančný dar 3 480 € na kúpu špeciálnych prístrojov pre oftalmologickú ambulanciu špecializujúcu sa na diagnostiku a liečbu zeleného zákalu.