Nákup a zriadenie počítačového pracoviska

V decembri 2017 sme pomohli vytvoriť počítačové pracovisko (v hodnote 3 500 €) pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ZO č. 42 UNSS v Žiline (nákup hardvéru a softvéru). Pracovisko je umiestnené v priestoroch základnej organizácie č 42 ÚNSS. Tvorí ho účelová počítačová zostava so špecializovaným programovým vybavením typu MAGic - výkonný zväčšovací a hovoriaci program, ktorý slúži na zväčšovanie informácie a navigáciu na obrazovke počítača. Slabozrakým ľuďom umožňuje efektívne využívať aplikačné programy pre voľný čas, komunikáciu s inštitúciami i s priateľmi, na vzdelávanie i zamestnanie.

Program „Newton dictate“ umožňuje písanie a editovanie, prácu so slovníkmi a prístup do slovných databáz. Počítačový systém obsahuje aj prispôsobenú tlačiareň. Samostatne je realizované prepojenie na špecializované databázy pre nevidiacich, čím sa im skvalitnia podmienky a umožní ďalší rozvoj a aktívnejšie zapojenie do spoločenských aktivít.