Dary, ktoré sme poskytli v posledných rokoch

Dary, ktoré sme poskytli, boli v roku 2017 10 412 €, v roku 2018 13 586 € a v roku 2019 22 694 €. Tento nárast bol predovšetkým z dôvodu významnej pomoci našej spriaznenej inštitúcii Domu kultúry Fatra vo výške 10 000 € na výstavbu bezbariérového sociálneho zariadenia pre hendikepovaných ľudí – hlavne slabozrakých a telesne postihnutých. Ďalej sme pomáhali UNSS KS Žilina, MŠK NSS, Centru včasnej intervencie Žilina atď.

V roku 2019 bol príjem z reklamy vo výške 15 500€ a bol použitý v plnej výške vo forme darov (MŠK NSS, ÚNSS, Miroslav Husár –  nevidiaci, Štátny komorný orchester).