Darujte 2% na skvelé veci

Pomôžte aj Vy svojimi 2% tým, ktorí to potrebujú 

 

Vážení priatelia, priaznivci nášho združenia,

aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu podporu formou asignácie časti Vašich daní z príjmu za rok 2022 na podporu našej činnosti.

Aj za minulý rok ste nám s dôverou posielali percentá z Vašich daní, ktoré by inak skončili v bezodnom štátnom rozpočte. Za Vašu štedrosť Vám ďakujeme. Získané prostriedky a aj iné finančné zdroje z našich akcií sme využili na financovanie našich dobročinných aktivít. 

Aj pre asignáciu za rok 2022 sme sa registrovali ako oprávnený prijímateľ. Vy sa potrebujete len rozhodnúť, dohodnúť sa s Vašou firemnou účtovníčkou alebo mzdovou účtovníčkou a správne vyplniť príslušné tlačivá. Údaje o našej organizácii pre vyplnenie tlačív sú nasledovné:
 

Obchodné meno:        LIONS CLUB Žilina
Sídlo: Hotel SLOVAN, A. Kmeťa 2, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID prijímateľa: 37809687

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby - tu